ایران - تهران، خیابان شریعتی، خیابان ظفر (دستگردی)، ساختمان پارسا، شماره 199، واحد 403

    تلفن    :   82-22927581 (21) 98+

    فاکس   :       22927583 (21) 98+

    ایمیل :   info@pargasoxin.com