تیوب چیست؟

تیوب ها معمولا برای کاربردهای انتقال حرارت و فشارهای بالا و دمای بالا به کار برده می شوند و نسبت به خزش مقاوم اند. از تیوبها در بویلرها، کوره های نفتی، مبدلهای حرارتی استفاده می شود.
تیوب ها بدون درز بوده و معمولا تا سایز 12 اینچ ساخته می شود.
تیوب ها دارای طول مشخصی نمی با شند در حالی که لوله دارای طولی مشخص می باشد.
ضخامت تیوب ها در سرتاسر طول تیوب یکسان می باشد در حالی که ضخامت لوله ها در امتداد طول آنها دارای تلرانس ابعادی می باشد.
نمونه تیوب های رایج در صنعت عبارتند از:

ASTM A178 Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon Steel and Carbon-Manganese Steel Boiler and Superheater Tubes

ASTM A179 Specification for Seamless Cold-Drawn Low-Carbon Steel Heat-Exchanger and Condenser Tubes

ASTM A192 Specification for Seamless Carbon Steel Boiler Tubes for High-Pressure Service

ASTM A209 Specification for Seamless Carbon-Molybdenum Alloy-Steel Boiler and Superheater Tubes

ASTM A210 Specification for Seamless Medium-Carbon Steel Boiler and Superheater Tubes

مشخصات تیوب‌ها

قطر اسمی تیوبها با قطر خارجی آنها یکسان است.
مثال :تیوب ¾ اینچ دارای قطر خارجی OD¾ است یا تیوب 6 اینچ دارای قطر خارجی 6 اینچ می باشد.

کلاسه ضخامت تیوبها با BWG (Birmangham Wire Gauge) مشخص می شود.
گیج تیوبها از 00 دو صفر ( بیشترین ضخامت، 9mm )شروع می شود و به 36 ( کمترین ضخامت 0.1mm) خاتمه می یابد.
با افزایش BWG ( گیج تیوب ) ضخامت تیوب کم می شود.( بر عکس Sch در لوله ها)
مثال:

6 inch tube BWG 12, t=2.76mm
6incn tube BWG 16 , t=1.65mm
5. BWG مستقل از قطر تیوبها می باشد. به عبارت دیگر چند تیوب با قطر متفاوت ولی BWG یکسان دارای ضخامت یکسان می باشند. مثال

6 inch tube ,BWG 22 , t= 0.711 mm
8 inch tube BWG 22 , t= 0.711 mm
½ inch tube ,BWG 22, t= 0.711 mm
6. OD تیوب مانند لوله همیشه ثابت است. یک تیوب با قطر ثابت ( مثلا 2 اینچ ) و گیجهای متفاوت دارای قطر ثابت ( 2 اینچ ) می باشد. به عبارت دیگر با افزایش ضخامت تیوب ( کاهش گیج) IDتیوب کاهش می یابد ولی قطر خارجی آن ثابت است. مثال:

1 inch tube BWG 20, t= 0.89 mm, OD=1 inch,.930 inch
1 inch tube BWG 12 , t= 2.76 mm, OD= 1 inch,.782 inch

 

 G1  g2  g3
 g5  g6  g7
 g8  g4