برای تغییر مسیر لوله های بزرگتر از 10 اینچ که در فشار پایین کار می کنند و افت فشار در آن ها زیاد مهم نباشد , با استفاده از چند تکه لوله که زاویه 90 درجه را تامین می نماید درست می شود . مایترها ممکن است از دو , سه یا چند تکه درست شوند . هر چقدر تعداد تکه ها زیاد باشد مقاومت هیدرولیکی مایتر کم میشود . مایتر در کل در موارد سایز بزرگ و فشار پایین کاربرد دارد.