در قسمت ابزار دقیق انواع ابزاردقیق مورد نیاز پروسه های صنعتی معرفی میگردد . ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهند و شامل ابزاری نظیر : انواع کنترلر ، نشاندهنده ،ترانسمیتر، رکوردر و... میباشند که این ابزار وظیفه اندازه گیری ، انتقال ، نمایش ، ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی نظیر دما ، فشار، فلو ، سطح مایعات و ... را در پروسه های صنعتی به شکلی دقیق بر دوش دارند. ابزار دقيق را ميتوان به دو صورت دسته بندي كرد يكي از نظر نوع عملکرد این ابزار برای مثال ابزاری که عمل کنترل دما یا فشار و رطوبت و یا سطح را بر عهده دارند به كنترلر مشهورند و به همین ترتیب ابزار نمایش این مقادیر که به ایندیکیتور یا نمایشگر معروفند و ابزار انتقال اطلاعات مقادیر برای مثال فشار ، فلو ، دما ، و سطح به صورت سیگنال های استاندارد که ، ترانسميتر یا منتقل کننده نامیده میشوند .

دسته بندی ابزار دقیق

تقسیم بندی پارامتری :
1 - فشار یا پرشر : Pressure
2 - دما یا تمپریچر : Temperature
3 - سطح یا لول : Level
4 - فلو یا جریان : Flow
5 - رطوبت : Humidity

تقسیم بندی عملکردی :
1 - میتر یا اندازه گیر یا نمایشگر: Meter
2 - كنترلر : Controller
3 - نشاندهنده یا ایندیکتور : Indicator
4 - ترانسميتر یا انتقال دهنده : Transmitter
5 - کنترل ولو یا شیر کنترل : Valve or Control Valve
6 - کالیبراتور : Calibrator
7 - کوردر یا دیتالاگر یا ثبات : Recorder Or Logger

     
     
   

 

 

 

Instrumentationis the development or use ofmeasuring instrumentsfor observation, monitoring or control. An instrument is a device that measures a physical quantity, such as flow, temperature, level, distance, angle, or pressure. Instruments may be as simple as direct reading hand-heldthermometersor as complex as multi-variable process analyzers.