برای مانیتورینگ یا انتقال اطلاعات ارتفاع مواد موجود در مخازن با توجه به وضعیت مخزن و بسته به شرایط خاص مخزن ائم از تحت فشار بودن و دمای کاری آن و یا وجود بخار در مخزن و یا نوع ماده که میتواند مایع یا مواد پودری و دانه ای باشد از مکانیزمهای مختلف میتوان استفاده کرد . متداول ترین روش برای انتقال اطلاعات سطح مخزن مخصوصا در مخازن تحت فشار استفاده از ترانسمیتر اختلاف فشار میباشد.در عین حال در موارد متعددی نظیر مواد پودر یا قیر و .... میتوان از نمونه ترانسمیتر راداری استفاده نمود.
لول ترانسمیتر التراسونیک ultrasonic level transmitter
لول ترانسمیترهای التراسونیک یا سطح سنج های التراسونیک به روش غیر تماسی به شما امکان اندازه گیری سطح در محیط های انفجاری و شرایطی که محیط خورنده باشد می دهد . این سطح سنج ها با ارسال پالس های صوتی و دریافت انعکاس همان پالس و مقایسه سرعت رفت و برگشت آن با توجه به مشخص بودن سرعت صوت در محیط به راحتی و با دقت قابل توجه در حدود چندین میلیمتر می توانند ارتفاع سطح مخازن را حتی تا طول های 20 متر یا بیشتر اندازه گیری کنند . از دیگر مزایای استفاده از این نمونه لول ها ، امکان ارسال سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر به اتاق کنترل و جهت مانیتورینگ می باشد . در نمونه های کامل این تجهیز خروجی سنسور به یک پنل کنترل نصب شده و از طریق این پنل که در قست پائین مخزن نصب می گردد علاوه بر ارسال خروجی جریان می توانید خروجی های رله جهت آلارم یا کنترل جهت ارسال اطلاعات از طریق کامپیوتر بگیرید .