دما یکی از کمیت های مهم در پروسه های صنعتی می باشد . تقریبا در تمامی پروسه ها دما اندازه گیری و کنترل آن نقشی مهم در کنترل و اجرای پروسه ایفا میکند . روشهای مختلفی برای اندازه گیری دما وجود دارد و بر اساس آن دستگاه های مختلفی تولید میگردد و هر کدام مزایا و معایبی دارد و با توجه به رنج دمایی مورد نیاز و شرایط کاری باید تجهیز مناسب انتخاب گردد . ترمومترها به طور کلی به دو گروه ترمومترهای تماسی و ترمومترهای لیزری یا ترمومترهای غیر تماسی تقسیم میشوند . دماسنج های تماسی شامل دماسنج های بی متال – دماسنج های گازی – دماسنج های لوله بوردن و ... است . تجهیزات مربوط به پارامتر دما شامل دستگاه های ترمومتر یا دما سنج – دیتالاگرها و ترنسمیترها – سنسورهای اندازه گیری دما و کالیبراتورهای دما میباشد.